Om Fortælletid

Fortælletids mission er at

           

            • udnytte historiefortællingens potentiale til at støtte læring, styrke fællesskaber og forestille os andre verdener og muligheder

             • udbrede kendskabet til historiefortælling som kunstform

             • skabe lyst til at andre bruger deres egne stemmer og historier.

Inde i os alle er en historiefortæller, som venter på at blive sluppet løs.

Robin Moore

Udviklet til folkeskolen, men til glæde for alle

Fortælletid blev oprindeligt lanceret som en digital platform for grundskolen ud fra en overbevisning om, at lærdom og viden nu engang sidder bedre fast og indlæres sjovest gennem gode historier. Men så var der en præst i Ulkebøl, der hørte om konceptet og som straks så, at det også ville være oplagt at udvikle en version til konfirmationsforberedelsen og det var flere præster enige i ….

I dag består Fortælletid af 4 tilbud: Fortælletid Bibliotek, Fortælletid Skole, Fortælletid Konfirmand og Fortælletid Senior.

Kasper Sørensen

Kasper Sørensen

Kasper er Fortælletids stifter og centrale historiefortæller. Kasper er professionel historiefortæller, underviser i mundtlig formidling og er medskaber af BestTellers, scenen for levende historiefortælling, og den professionelle fortællefestival Words.

Mette Kuhlen Gullach

Mette Kuhlen Gullach

Mette har flere kasketter på hos Fortælletid og står bl.a. for administrative opgaver. Derudover er hun husets jurist.

Katja Lange

Katja Lange

Katja har mindst én finger med i det meste i Fortælletid. Hun er fortæller og involveret i planlægning, hjemmeside og administrative opgaver.

Cecilie E. E. Heickendorf

Cecilie E. E. Heickendorf

Cecilie arbejder med Fortælletids hjemmeside, kommunikation og PR, så vi kan få Fortælletids mange historier ud i verden.

Køb Fortælletid

Er du interesseret i at tilbyde Fortælletid til dine biblioteksbrugere?