Hvorfor fortællinger?

Den gode fortælling som vej til bogens verden

Der er blevet fortalt historier i årtusinder. Til stillesiddende arbejde, til fester og til afslapning omkring bålet. Så kom skriftsproget, bogtrykkerkunsten og læsefærdigheden, og historierne blev skrevet ned.

I Fortælletid er vi overbeviste om, at porten til bogens verden kan åbnes og læselysten stimuleres med levende fortællinger, der giver lyst til flere historier og til selv at gå på opdagelse i dem.

Fortælletid er både et unikt tilbud til eksisterende brugeres efterspørgsel efter flere digitale og børnerelaterede tilbud og et middel til at nå nye grupper med ved at nedbryde nogle af de kendte barrierer for brug af bibliotekernes tilbud: Fysisk afstand og uddannelsesniveau.

Med Fortælletid Bibliotek kan bibliotekerne samtidig give kommunens institutioner og foreninger let adgang til en verden af fortællinger, der kan bruges i arbejdet med stimulering af sprog og læselyst.

 

Digital mundtlig litteratur og litteraturformidling

 

Fortælletid Bibliotek er digital mundtlig litteratur og litteraturformidling i én pakke. Hvor det er muligt, informeres om historiernes oprindelse, så brugerne kan inspireres til at dykke ned i en genre eller en forfatter. Måske inspireres de endda til selv at begynde at fortælle – bruge sin stemme, sin fantasi og opdage deres egne historier.

Tilbuddet giver bibliotekerne mange muligheder for at bruge udvalgte historier til perspektivering og inspiration og at det tænke det ind som en del af og en forlængelse af bibliotekets fysiske rammer.

Her er nogle ideer til hvordan.

Historiefortællerens opgave er at vække historiefortælleren i andre.

Jack Zipes

Fortællinger gør os mere socialt bevidste

Den gode historie sætter gang i vores forestillingsevne. Det er nærvær, indlevelse og sansning. Vi kan pludselig se, høre og lugte et nyt univers, vi føler med hovedpersonerne og bliver dramaturgiens gidsler.

Vi kan ikke lade være med at identificere os med hovedpersonerne i en fortælling. Hvorfor gør de, som de gør? Hvordan ville vi handle eller føle, hvis vi var i deres sted? Og hvem holder vi egentlig med? Det er spørgsmål vi stiller os selv, mens fantasiens filmrulle spiller bag vores pandelapper.
Spørgsmålene gør, at vi forholder os til andre menneskers følelser og handlinger. Vi låner for kort tid lidt af deres tilværelse. Vi gransker og bedømmer kritisk karakterernes sociale sammenspil. Med andre ord er den fængende fortælling en af grundpillerne i udviklingen af menneskets sociale og empatiske evner.

Historier er huskeredskaber, instruktionsmanualer og moralske kompasser.

Aleks Krotoski

Med fortællinger kan vi navigere rundt i samfundet

Børn og unge skal konstant tilpasse sig et komplekst og foranderligt samfund. Historier er en vigtig ingrediens i den proces. Mennesket sammenligner nye situationer og personlige erfaringer med fælles og kendte fortællinger i samfundet. Vi sætter vores egne erfaringer i kontekst med andres.

På den måde finder vi ud af, hvordan vi skal forholde os til det, vi oplever, hører eller ser. Når vi bestandigt møder nye sider af verden, leder vi efter kendte historier i vores erindring, som kan fortælle os, hvordan vi skal forholde os til det nye overfor os. Fortællingen bliver således et kompas, som vi kan bruge til at finde vej i samfundet omkring os.

Den, som ikke kender træerne, er fortabt i skoven.
Den, som ikke kender historierne, er fortabt i livet.

Engelsk ordsprog

Fortællinger er nøglen til at forestille sig fremtiden og forstå fortiden

Hukommelsen og forestillingsevnen er centrale elementer i historiefortællingen. Vi forstår nutiden ved at forstå fortiden. Murens fald forklarer bl.a., hvordan Europa hænger sammen i dag. Igen kan vi forestille os fremtiden ved at sammensætte elementer fra nutiden. Vi forstår altså, hvordan dagens samfund er opstået ved at skabe kausal sammenhæng mellem fortidens historier. Samtidig forestiller vi os livet i andre verdener, samfund eller tider via fortællinger. Evnen til at tænke i fortællinger er med andre ord både fortidens og fantasiens fartøj.

Fortælling er en måde at sige noget på, som ikke kan siges på andre måder.

Flannery O'Connor

Vil du vide mere?

Vil du hurtigt vide mere om fortællingens potentiale?
Vi har gjort arbejdet for dig, og fundet frem til to korte videoklip fra forskningens verden:

Det er da for fedt

Det vil vi også på vores bibliotek!